Product

พาเลท ส่งออก

CODE SEARCH

พาเลทส่งออก เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก Logistic งานขนส่งสินค้า น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ / ประหยัดแรงงานในการขนย้าย / สามารถนำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้ / ควร WRAP ติดกับสินค้าขณะขนส่ง / มีขาสกีสำหรับการวางซ้อนในการจัดเก็บ