Product

พาเลท อุตสาหกรรมอาหารและยา

CODE SEARCH

พาเลทอุตสาหกรรมอาหารและยา พาเลทออกแบบเป็นพิเศษ ไม่เก็บสิ่งสกปรก ทำความสะอาดง่าย ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ วางซ้อนได้ดี สามารถขึ้น RACK ได้ที่น้ำหนัก 1,000 - 1,500 กก.(ขึ้นอยู่กับรุ่น) ลดต้นทุนแรงงาน สะดวกในการขนย้าย และตรวจนับ พาเลทสามารถทนกรดด่างได้ดี สามารถเข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับเกรดวัตถุดิบ)