Product

พาเลท ฮัคบูล

CODE SEARCH

พาเลทฮัคบลู ออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าที่บรรจุได้ดี ทนต่อแรงกระแทก เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถวางซ้อนได้ดี  ลดต้นทุนแรงงาน สะดวกในการตรวจนับ พาเลทสามารถทนกรดด่างได้ดี สามารถเข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับเกรดวัตถุดิบ)