Product

ลัง พลาสติกทึบ

CODE SEARCH

ลังพลาสติกทึบ เหมาะสำหรับการจัดเก็บขนถ่ายสินค้า ป้องกันฝุ่น มีฝาปิด สามารถวางซ้อนได้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ