Product

ลัง พลาสติกโปร่ง

CODE SEARCH

ลังพลาสติกโปร่ง เหมาะสำหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องการให้อากาศถ่ายเท ทนอุณหภูมิร้อน-เย็นได้ดี ด้วยการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี มือจับขนาดใหญ่ สะดวกในการใช้งาน สามารถกับได้กับอุตสาหกรรมอาหาร พืช ผัก ผลไม้ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ