Product

ลัง พลาสติกแบ่งช่อง

CODE SEARCH

ลังพลาสติกแบ่งช่อง เหมาะสำหรับการบรรจุขวด สามารถวางซ้อนได้ดี ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าขนส่ง ออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงเพื่อรองรับน้ำหนักได้ดี