Product

พาเลท อุตสาหกรรมอาหารและยา

พาเลทพลาสติก : JHS1012F16-1

พาเลทพลาสติก : JHS1012F16-1

ประเภทสินค้า
พาเลท อุตสาหกรรมอาหารและยา
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
6,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,000 กก.
จำนวนลูกยาง
8 ชิ้น
การเสริมโครงส้ราง
สามารถเสริมโครงเหล็กรับน้ำหนัก
พาเลทพลาสติก : JHS1012F16-1