Product

พาเลท ส่งออก

พาเลทพลาสติก : ES1012LW

พาเลทพลาสติก : ES1012LW

ประเภทสินค้า
พาเลท ส่งออก
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
2,500 กก.
รับ นน.เคลื่อนที่
1,500 /750 กก. (พันสินค้า/ไม่พันสินค้า)
รับ นน.บนแร็ค
-
พาเลทพลาสติก : ES1012LW