Product

พาเลท ส่งออก

พาเลทพลาสติก : CSB1010

พาเลทพลาสติก : CSB1010

ประเภทสินค้า
พาเลท ส่งออก
วัตถุดิบ
PP
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 2 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
2,500 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
1,600 กก.
รับน้ำหนักบนแร็ค
-
จำนวนลูกยางเพิ่มเติม
16 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : CSB1010