Product

พาเลท ส่งออก

พาเลทพลาสติก : CDA1114-2

พาเลทพลาสติก : CDA1114-2

ประเภทสินค้า
พาเลท ส่งออก
วัตถุดิบ
PP
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
4,500 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
1,300 กก.
รับ นน.บนแร็ค
-
พาเลทพลาสติก : CDA1114-2