Product

พาเลท ส่งออก

Plastic Pallets : LS1012M2S

Plastic Pallets : LS1012M2S

ประเภทสินค้า
พาเลท ส่งออก
วัตถุดิบ
PP
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
1,200 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
1,000 /600 กก.
รับ นน.บนแร็ค
250 กก.
Plastic Pallets : LS1012M2S