Product

พาเลท คอนเทนเนอร์

พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01-5

พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01-5

ประเภทสินค้า
พาเลท คอนเทนเนอร์
ขนาดภายนอก
1,050 x 1,250 x 635 มม.
ขนาดภายใน
950 x 1,150 x 500 มม.
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลทหน้าเดียว, เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน. อยู่กับที่
4,500 กก.
รับ นน. ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน. บนแร็ค
1,000 กก.
ปริมาตรบรรจุ
546 ลิตร
พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01-5