Product

พาเลท คอนเทนเนอร์

พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01

พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01

ประเภทสินค้า
พาเลท คอนเทนเนอร์
ขนาดภายนอก
1,050 x 1,250 x 1,310 มม.
ขนาดภายใน
950 x 1,150 x 1,160 มม.
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลทหน้าเดียว
คุณลักษณะ
เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
4,500 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,000 กก.
ปริมาตรบรรจุ
1,267 ลิตร
พาเลทคอนเทนเนอร์ : HC01