ข่าวสาร

Upcycle

Upcycle            เราลองไปทำความรู้จักกับ Upcycle ทำไมคำๆนี้จึงถูกพูดถึงบ่อยๆในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา “Upcycling” หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งท่ี ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมหรือมีรูปลักษณ์ใหม่ ในอดีตคนส่วนใหญ่จะคุ้นกับคําว่า “รีไซเคิล” (Recycle) หรือแปรรูปวัสดุมากกว่า รีไซเคิลคือการนำเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้แล้วมาย่อยหรือหลอมรวมใหม่โดยทำให้เกิดเป็นชิ้นงานใหม่โดยสิ้นเชิง ซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกัน Upcycle จึงเป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อน ประโยชน์ของกระบวนการ Upcycle คือการต่อยอดธุรกิจหรือการทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมดูสดใหม่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานและยังดูทันสมัยอีกด้วย

Image title

Saran Yen Panya by 56th Studio

Image title

PANRICO Crate Furniture by Merry Design Studio.

Image title