ข่าวสาร

บริจาคเพื่อกิจกรรมโรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี จังหวัดปทุมธานี

บริจาคเพื่อกิจกรรมโรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี จังหวัดปทุมธานี


Image title

17 มีนาคม 2566 บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด บริจาค พาเลทพลาสติก 18 แผ่น และถังขยะจำนวน 14 ใบให้กับโรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันและสาธารณะประโยชน์ของโรงเรียน