ข่าวสาร

ถังขยะ Zero waste project ขนาด 20 L

ถังขยะ Zero waste project ขนาด 20 L

Image title

Image title

Image title

 เมื่อภาวะโลกร้อนและวิกฤตการณ์ด้านสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงกลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกให้ความสำคัญเพราะเราต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้นไม่ทางตรงก็อาจจะเป็นทางอ้อม ZERO WASTE กลายมาเป็นแนวทางปฏิบัตเพื่อลดภาวะโลกร้อนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก สำหรับหลักการ Zero Waste จะเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะ ด้วยเทคนิค “1A3Rs” (Avoid Reduce Reuse Recycle) ดังนี้ A - Avoid หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกำจัด R - Reduce ลดการซื้อ การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ R - Reuse การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่R - Recycle การนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว เราจึงยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเริ่มต้น ZERO WASTE PROJECT เพื่อโลกอันเป็นที่รักของเรา       

SHOPEE : https://shopee.co.th/shop/98271114

LAZADA : https://www.lazada.co.th/shop/shopdotpppth/...

WEBSITE : http://platinumproplastic.com/th

LINE@ : @shop.ppp