Product

พาเลท ส่งออก

พาเลทพลาสติก : LT1111

พาเลทพลาสติก : LT1111

ประเภทสินค้า
พาเลท ส่งออก
วัตถุดิบ
PP
คุณลักษณะ
พาเลทหน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
1,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
1,000 /300 กก. (พันสินค้า/ไม่พันสินค้า)
รับ นน.บนแร็ค
-
พาเลทพลาสติก : LT1111