Product

พาเลท อุตสาหกรรมหนัก

พาเลทพลาสติก : KAS1012P170-15

พาเลทพลาสติก : KAS1012P170-15

ประเภทสินค้า
พาเลท อุตสาหกรรมหนัก
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท หนึ่งหน้า/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
8,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,500 กก.
จำนวนลูกยาง
20 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : KAS1012P170-15