Product

พาเลท ขนาดพิเศษ

พาเลทพลาสติก : HAD1114F

พาเลทพลาสติก : HAD1114F

ประเภทสินค้า
พาเลท ขนาดพิเศษ
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท สองหน้า/เข้าได้ 2 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
6,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,000 กก.
จำนวนลูกยาง
8 ชิ้น
จำนวนลูกยางเพิ่มเติม
8 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : HAD1114F