Product

พาเลท ขนาดพิเศษ

พาเลทพลาสติก : AS1113NF

พาเลทพลาสติก : AS1113NF

ประเภทสินค้า l
พาเลท ขนาดพิเศษ
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท หน้าเดียว/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
7,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,000 กก.
จำนวนลูกยาง
24 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : AS1113NF