Product

พาเลท ขนาดพิเศษ

พาเลทพลาสติก : AD1218

พาเลทพลาสติก : AD1218

ประเภทสินค้า
พาเลท ขนาดพิเศษ
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท สองหน้า/เข้าได้ 2 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
8,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
-
จำนวนลูกยาง
40 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : AD1218