Product

พาเลท ขนาดพิเศษ

พาเลทพลาสติก : AD11125B165

พาเลทพลาสติก : AD11125B165

ประเภทสินค้า
พาเลท ขนาดพิเศษ
วัตถุดิบ
HDPE
คุณลักษณะ
พาเลท สองหน้า/เข้าได้ 4 ด้าน
รับ นน.อยู่กับที่
7,000 กก.
รับ นน.ขณะเคลื่อนที่
2,000 กก.
รับ นน.บนแร็ค
1,000 กก.
จำนวนลูกยาง
48 ชิ้น
พาเลทพลาสติก : AD11125B165