ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

ศักยภาพและความเชี่ยวชาญ

Image title


นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนดและกฎหมาย ด้วยการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


ระบบบริหารการจัดการคุณภาพและประกันคุณภาพ 

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบ บริหารคุณภาพทั้งระบบการทำงานของการตลาด การขาย จัดซื้อจัดหา วางแผนการผลิต ออกแบบ การผลิต การบริหารคลังสินค้า การขนส่งตลอดจนงานด้าน Back Office อาทิ งานด้านบัญชี การเงิน

 • ใช้ Sofware ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อกระบวนการทำงานประสานกันได้ อย่างดีที่สุด
 • ตรวจสอบคุณถาพด้วย ทีมประกันคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
 • ควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากลและระบบคอมพิวเตอร์


การออกแบบผลิตภัณฑ์

มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกฉีดขึ้นรูปและได้ให้ความสำคัญ ในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถช่วยออกแบบงานแบบสามมิติและสามารถจำลองผลการทดสอบคุณภาพและคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ เพื่อผลิตออกไปสู่ตลาดอย่างมีคุณภาพสูงสุด

 • ใช้โปรแกรมเฉพาะทาง Solid Works เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงที่สุด
 • มากด้วยประสบการณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น คุณภาพและรูปลักษณ์ของความเป็นผู้นำ
 • การออกแบบครบวงจร โดยทำงานควบคู่กับทีมงานออกแบบและผลิตแม่พิมพ์

Image title


Image title


การออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์

จากความรู้ ประสบการณ์ของบริษัทฯ และทีมงาน ที่เชี่ยวชาญชำนาญในการออกแบบแม่พิมพ์และผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงานฉีดพาเลทพลาสติก ลังพลาสติก ถังพลาสติก ถังขยะพลาสติก เครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติก และงานรับจ้างผลิต (OEM) จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอันทันสมัย ความมั่นใจ ในทุกชิ้นงานที่มีการผลิตแม่พิมพ์ ที่มีความละเอียดสูงและมีความแม่นยำสูง

 • Software SolidWorks ในการใช้ ออกแบบแม่พิมพ์ และการส่งถ่ายข้อมูล DNC สู่เครื่องจักร CNC เพื่อการผลิตที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 • เครื่องตัดและเครื่องจักร EDM เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อันทันสมัย
 • เครื่องผลิตแม่พิมพ์ ( CNC ) และทีมออกแบบเพื่อรองรับการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับงาน ฉีดตามแบบที่ต้องการ ด้วยทีมงานคุณภาพทีมซ่อมบำรุงโมลด์ที่มีประสบการณ์สูง

เทคโนโลยีการทดสอบคุณภาพ

การทดสอบวัตถุดิบ
"สินค้าทุกชนิดก่อนการผลิตได้นำเม็ดพลาสติกที่ผ่านการคัดเลือก เป็นอย่างดี มาทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และสูตรการผลิต" ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล โดยวิศวกรโพลิเมอร์ ที่มีประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการทดสอบจากห้อง ทดสอบที่ได้มาตรฐานลูกค้าจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของบริษัทฯ มีความแข็งแรงและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
การทดสอบสินค้าห้องทดสอบ ถายใต้มาตรฐาน JIS Z0602

Image title


Image title


การทดสอบการรับน้ำหนักที่ตำแหน่งขา

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกด ที่ 1.1 เท่าของ Specification โดยดูค่าการยุบตัวของพาเลทหลังการทดสอบ

การทดสอบอัตราการแอ่นตัวของพาเลทที่จำลองการวางบนแร็ค

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกดที่ 1.25 เท่าของ เสปคโดยดูค่าการแอ่นตัว,อัตราการแอ่นตัว และค่าแอ่นตัวตกค้างของพาเลทหลังการทดสอบ

Image title


Image title


การทดสอบกดคานด้านล่างช่องเสียบงา

เพื่อทดสอบการต้านทานแรงกดที่ 1.15 เท่าของ Specification โดยดูค่าการยุบตัวของพาเลทหลังการทดสอบ

การทดสอบการตกกระแทก

เป็นการทดสอบการตกกระแทกพื้นของพาเลท ที่ความสูง 1 เมตร 3 ครั้งและตวรจสอบความเสียหาย ณ จุดกระแทก และค่าการยุบตัว 

Image title


Image title


เครื่องจักรและการผลิต

 • เครื่องจักรจากทวีปยุโรปและอเมริกา ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • กำลังการผลิตสูงถึง 28,000 ตัน/ปี เครื่องจักร 100 เครื่อง
 • ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในการผลิต
 • หุ่นยนต์แขนกล ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในภูมิภาคเอเชียเพื่อเก็บชิ้นงานพลาสติก
 • คลังสินค้าและการขนส่ง

  คลังสินค้าที่ได้คุณภาพของ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด จัดเก็บรักษาวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูป ด้วยความสะอาด ปลอดภัย และวางใจในเรื่องคุณภาพสินค้าที่จัดเก็บ

  • พื้นที่คลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่รองรับการผลิตได้ในปริมาณมาก
  • ระบบจัดเก็บสินค้าที่ได้คุณภาพ รักษาสินค้าก่อนส่งมอบได้อย่างไม่เสียหาย
  • ทีมงานมืออาชีพในการจัดส่งสินค้าในและต่างประเทศ
  • บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินค้า และการจัดส่ง

  Image title


  Image title


  ระบบจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการ จัดระบบความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการ พัฒนาบริษัทฯ และสร้างจิตสำนึก กระตุ้นพฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตามแนวทางเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มีต่อพนักงานจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน โดยสอดคล้องต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย และใช้แนวทางของ OHSAS 18001และISO14001 การรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบแบบสิ้นเปลือง โดยมีการหมุนเวียนการใช้วัตถุดิบ ด้วยการรีไซเคิล พลาสติกได้ถึง 1,200 ตันต่อเดือน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วมช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดการใช้ทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี