ข่าวสาร

เกณฑ์การไม่ประกันสินค้าประเภทพาเลท | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

เกณฑ์การไม่ประกันสินค้าประเภทพาเลท | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

บริษัทฯจะพิจารณาและไม่รับผิดชอบในการเคลมสินค้าพาเลท ในกรณีที่เกิดจากการใช้งาน ดังต่อไปนี้

1. พาเลท ทะลุบริเวณแผ่นหน้า ที่มีลักษณะจากการวางน้ำหนักบางจุดเป็นพิเศษ(Point load)

2. พาเลท แตกหรือร้าวแผ่นหน้า ที่มีลักษณะการบรรทุกของหนักเกินกว่าพิกัดบรรทุกของพาเลท

3. พาเลท ฉีกแผ่นหน้า ที่ไม่ได้เกิดจากการถูกของแข็งมีคม หรือบรรทุกเกินพิกัดพาเลท

4. พาเลทถลอกขีดข่วนแผ่นหน้า ที่เกิดจากการผ่านการใช้งานปกติ

5. พาเลท หัก บริเวณคาน หรือ ขาพาเลทอย่างน้อย 1 ขาขึ้นไป ที่เกิดจากการกระแทก,ชนของรถขนย้าย หรือ วางบนพื้นที่ต่างระดับ

6. พาเลท ฉีกขาเสา ที่เกิดจากการกระแทก,ชนของรถขนย้าย หรือ โฟร์คลิฟท์

7. พาเลท แตกหรือร้าวขาเสา จากการกระแทก,ชนของรถขนย้าย หรือ โฟร์คลิฟท์

8. พาเลท ถลอกขีดข่วนขาเสา ที่เกิดจากการผ่านการใช้งานปกติ

9. พาเลท แยกตรงรอยเชื่อมต่อ ที่เกิดจากการกระแทก,ชนของรถขนย้าย หรือ วางบนพื้นที่ต่างระดับ

10. พาเลท แหว่งหรือบิ่นเล็กน้อย และไม่เสียโครงสร้าง ทั่วไปที่เกิดจากการผ่านการใช้งานปกติ

11. พาเลท แอ่นหรืออ่อนตัวเกินกว่า 18mm. ในการบรรทุกเกินกว่าพิกัดรับน้ำหนักของพาเลท

Image title