ข่าวสาร

แนะนำความรู้ลักษณะโครงสร้างของ โพลิเมอร์ ของพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

แนะนำความรู้ลักษณะโครงสร้างของ โพลิเมอร์ ของพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

Image title

ลักษณะโครงสร้างของ โพลิเมอร์ ของพลาสติกประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

 เทอร์โมพลาสติก  (Thermoplastic) คือ พลาสติก ที่นำ กลับมาใช้ได้อีก ขณะทำการผลิตด้วยความร้อนจะอ่อนตัวและหลอมละลาย เมื่อเย็นตัวลงจะแข็งเป็นชิ้นงานตามแบบ สามารถนำกลับมาหลอมละลายกลับมาใช้งานได้อีกแต่คุณสมบัติต่างๆจะด้อยลงไป

 เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก  (Thermosetting) เป็นพลาสติกคงรูปถาวร เมื่อผ่านการผลิตด้วยความร้อนหรือสารเร่งปฏิกิริยา ไม่สามารถเปลี่ยนรูปร่างนำกลับมาหลอมเหลวใช้ได้อีก ข้อดีของพลาสติกประเภทนี้คือ มีความแข็งแรงสูง ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี

อีลาสโตเมอร์  (Elastomer) (กลุ่มยางสังเคราะห์) เมื่อนำไปหลอมเหลวแล้ว โดยกรรมวิธี ปฏิกิริยาทางเคมี จะไม่สามารถนำกับมาหลอมเหลวได้อีก