ข่าวสาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก | แพลตตินั่มโปรพลาสติก

Image title

พลาสติก(Plastic) คือสารสังเคราะห์อินทรี (Synthetic Organic Materials) ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมามีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecule) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง(high molecule weight) ประกอบด้วยธาตุสำคัญคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน เป็นต้น พลาสติกโดยทั่วไปจะอ่อนตัวเมื่อทำการผลิตและจะคงรูปหรือแข็งเมื่อผ่านกระบวนการผลิต

ซึ่งโดยมากจะใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยความร้อน